Round ducts

TP-02-2008

spiro a tvarovky

Použitie:
Potrubie je určené na vetranie, klimatizáciu a odsávanie vzduchu bez mechanických a abrazívnych prímesí a bez korozívnych plynov a pár. Spiro potrubie je v súčasnosti čoraz častejšou voľbou vzduchovodu v porovnaní so štvorhranným potrubím a ohľadom na vyššie požadované výkony a vyššiu rentabilitu a efektivitu.

- Maximálna prevádzková teplota pre bežné potrubie je 130 °C.
- Dovolený statický tlakový rozdiel od -500 Pa do 2500 Pa.

Hlavné výhody spiro potrubia:
- svetový trend v určovaní vzduchovodov smeruje ku kruhovým      
- náklady spojené s montážou sú výrazne nižšie        
- postupná štandartizácia všetkých produktov        
- efektívne využitie montážneho priestoru        
- tlakový spád je nižší        
- pevnejší vzduchovodný systém        
     

Materiál:
Potrubie sa zhotovuje z pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2.
Podľa požiadavky zákazníka je možná výroba tvaroviek v nerezovom prevedení.


Technické parametre:
Menovitý rozmer - vnútorný rozmer priečneho prierezu - priemer potrubia  Ø D
Označovanie rozmeru kruhového potrubia je písmenami veľkej abecedy.
Prednostne sa používajú normalizované menovité rozmery.


Rada menovitých rozmerov pre spiro potrubie a tvarovky Ø D [mm]:

100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 
355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

Firma DESIGN TECHNOLOGY s.r.o. zabezpečí výrobu aj neštandardných priemerov, je však nutné technicky ich prejednať.          
Všetky spiro tvarovky sa štandardne vyrábajú v prevedení do mínusu ( bez použitia vnútorných spojek ).          
           
Povrchová úprava, zvláštne vyhotovenie, objednávanie, balenie a doprava ako u štvorhranného potrubia.


Prírubové prevedenie kruhového potrubia:          
Rovné rúry a tvarovky kruhového prierezu je možné vyrobiť aj v prírubovom prevedení.       
  
Príruby na spájanie kruhového potrubia:          
V prípade použitia normalizovaných rozmerov ( priemerov ) sú používané plechové lisované príruby, max. do priemeru 800 mm. Vačšie priemery je nutné prejednať s výrobcom. Kruhové lisované príruby svojím vyhotovením zodpovedajú ON 120517.     
     
Materiál kruhových prírub:          
-
štandardne pozinkovaná oceľ hr. 1,0 - 1,5 mm ( bez povrchovej úpravy )     
- nerezová oceľ - podľa požiadavky zákazníka    
     
Spájanie potrubia pomocou kruhových prírub:
         
Samotný prírubový spoj tvoria dve príruby spojené pomocou samovrtných skrutiek, kde styčná plocha je opatrená tesniacim materiálom. 

kruhova lisovana priruba                                  rura ukoncena prirubou

                    Kruhová lisovaná príruba                                                          Rúra ukončená prírubou

 

rez prirubovym spojom
Rez prírubovým spojom 

 

SPIRO TVAROVKY - všeobecne

 

Vzdialenosť zigny (obruby) od kraja výrobku

 

vzdialenost obruby

 

Rozmerová rada ( D = Ø 100 - Ø 1000 mm ):

 D
[ mm ]

 L
[ mm ]

 100  40
 125  40
 140  40
 160  40
 180  40
 200  40
 225  40
 250  60 
 280  60
 315  60
 355  80 
 400  80
 450  80
 500  80
 560  80
 630  100 
 710  100
 800  100
 900  100
 1000  100

Štandardná vzdialenosť uvedená v tabuľke neplatí, ak požiadavka do výroby určuje inú hodnotu.