Square ducts

TP-01-2008


Použitie:

Potrubie je určené na vetranie, klimatizáciu a odsávanie vzduchu bez mechanických a abrazívnych prímesí a bez korozívnych plynov a pár.
- Maximálna prevádzková teplota pre bežné potrubie je 80 °C.
- Dovolený statický tlakový rozdiel od -500 Pa do 2500 Pa.

Materiál:
Potrubie sa zhotovuje z pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2.
Podľa požiadavky zákazníka je možná výroba potrubia v nerezovom prevedení.

Tlakové prevedenie:

TLAKOVÉ PREVEDENIE

MAX.TLAKOVÝ ROZDIEL ?p

nízkotlakové ( NT – A )

do 630 Pa

vysokotlakové ( NT1 – B )

do 1600 Pa

vysokotlakové ( NT2 – C )

do 2500 Pa

 


Minimálna hrúbka steny potrubia:

 

DĹŽKA STRANY [mm]

MINIMÁLNA HRÚBKA STENY [mm]

NT-A

NT1-B

NT2-C

100 - 750

0,6

0,6

0,8

751 - 1000

0,8

0,8

1

1001 – 1400

0,8

1

1

nad 1400

1

1

-

Technické parametre:
Menovitý rozmer - vnútorný rozmer priečneho prierezu.
Označovanie rozmeru štvorhranného potrubia je písmenami veľkej abecedy - AxB.
Prednostne sa používajú normalizované menovité rozmery.

Rada menovitých rozmerov pre štvorhranné potrubie:

100

125

140

160

180

200

225

 250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

 800

900

1000

1120

1250

1400

1500

1750

2000

 

 

 

 


Firma DESIGN TECHNOLOGY s.r.o. zabezpečí výrobu aj neštandardných rozmerov A, B.

Tolerancie menovitých rozmerov:

Maximálny rozmer

100-400

401-750

751-1000

1001-1400

nad1401

Tolerancia [mm]

±1

±1

±1

±2

±2,5

Dĺžková tolerancia pre všetky montážne dĺžky je ±5, pokiaľ nie je predpísané inak.
Uhlová tolerancia pri oblúkoch a rádiusoch je ±1°.

Trieda tesnosti, tlakový rozdiel, priemerný prietok netesnosťami:

trieda tesnosti1

 

Priemerný prietok netesnosťami:

Priemerný prietok netesnosťami

TRIEDA TESNOSTI

NT-A

NT1-B

NT2-C

vs [m3/m.s2]

1,32.10-3

0,44.10-3

0,15.10-3

 


Rozdelenie tried tesností:

 

Trieda A Použitie pre bežné a zvýšené požiadavky na tesnosť bez dodatočného tesnenia potrubia, napr. pre kancelárie, telocvične, priemyselné prevádzky atď.
Trieda B Použitie pre vysoké požiadavky na tesnosť potrubia, dodatočne tesnené, napr. čisté priestory, nemocničné priestory, potravinársky priemysel atď.
Trieda C

Použtie pre najvyššie požadavky na tesnosť potrubia, celo-letované, celo-tmelené napr. jadrové a izotropné zariadenia, chemické laboratória atď.

Hmotnosť:
Výpočet hmotnosti potrubia sa robí zo súčinu mernej hmotnosti 7,85 g/cm3 obdlžníkového potrubia + hmotnosť prírub a výstuh.


Prírubové profily pre spájanie štvorhranného potrubia:
Prírubové profily sú spojené so stenou potrubia nerozoberateľným spojom, a to vzájomným prelisovaním, bodovým zváraním, alebo nitovaním. Rohové oblasti sú utesnené silikónovým tmelom.  

Prírubová zostava (príruba) pozostáva z prírubového profilu (P20/P30, S20/S30) a rohovníka (P20/P30, S20/S30). Veľkosť profilovej príruby závisí od požadovanej triedy tesnosti a dĺžky prierezu potrubia. 
prirubova lista 

                    Prírubová lišta                                                                 Prírubový rohovník

Materiál spojovacích prírub a rohovníkov:
- prírubová lišta: pozinkovaná oceľ hr. 0,7 mm (P20, S20) - 0,8 mm (P30, S30)
- prírubový rohovník: pozinkovaná oceľ hr. 3mm (P20, S20) - 4 mm (P30, S30)

Povrchová úprava:
Potrubie z pozinkovaného plechu vrátane spojov je bez povrchovej úpravy.

Zvláštne vyhotovenie:
Zvláštne požiadavky na vyhotovenie potrubia t.j. iná akosť, druh plechu, tesnosť, atď., je potrebné dopredu prejednať s výrobcom. Vystužovanie potrubia sa vykonáva podľa individuálnej potreby zákazníka.

Objednávanie:
V objednávke je potrebné uviesť označenie potrubia a počet kusov.

Balenie a doprava:
Vzduchotechnické potrubie sa dodáva nebalené. Požiadavku na balenie je potrebné dohodnúť s výrobcom. Preprava má byť zabezpečená tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo deformácii potrubia. Výrobca nezodpovedá za poškodenie spôsobené dopravou.