REKUPERAČNé JEDNOTKY

 

rekuperačne jednotky

Rekuperačná jednotka je vzduchotechnické zariadenie, ktoré nasáva potrubím vzduch z vonkajšieho prostredia a odovzdáva mu teplo z odvádzaného (ohriateho) vzduchu, bez vzájomného premiešania. Ďalej je čerstvý vzduch dopravovaný potrubím do jednotlivých miestností. Prívodný a odvodný vzduch je tiež filtrovaný. V opačnom smere zariadenie nasáva vzduch z miestností, odoberá mu teplo a vyfukuje ho do vonkajšieho prostredia.

Jednotka je vybavená hliníkovým doskovým rekuperátorom s účinnosťou až 60% a umožňuje jednoduchú prestavbu a údržbu jednotky.

Nachádzaš sa tu: DESIGN TECHNOLOGY Produkty Vzduchotech. jednotky Rekuperačné jednotky