Tepelné čerpadlo

 

Premýšľate nad spôsobom vykurovania tepelným čerpadlom? V dnešnej dobe sú tieto takmer bez emisné moderné zdroje vykurovania čoraz častejšie obľúbene práve vďaka svojím vlastnostiam k životnému prostrediu, dlhou životnosťou a ušetreným nákladom za energie. Ďalšou výhodou prečo si zaobstarať tepelné čerpadlo je finančná podpora od štátu v programe zelená domácnostiam.

Tepelné čerpadlo s vysokou účinnosťou vhodné pre novostavby aj zrekonštruované domy.

 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Zdroj energie vzduch

Tento typ čerpadla je založený na princípe získavania energie z okolitého vzduchu a jej odovzdávanie do teplovodného vykurovacieho systému. Médiom je vykurovacia/chladiaca voda. Z hľadiska konštrukcie sa tieto tepelné čerpadlá rozdeľujú na splitové (rozdelené) a monoblokové jednotky. Veľká výhoda tohto prírodného elementu je, že je všadeprítomný.Tepelné čerpadlo je ideálne riešenie pre moderné novostavby s energetickou triedou A0. Treba však spomenúť že vysoká sezónna energetická účinnosť vykurovania A+++, ušetri náklady aj pre zrekonštruované domy. Systém tepelného čerpadla vzduch/voda je investične menej náročný ako iné systémy tepelných čerpadiel (napr. voda/voda, zem/ voda).

tepelne-cerpadlo-vzduch-voda 
Schematické zapojenie tepelného čerpadla vzduch/voda v rodinnom dome

 

Jednoduchá inštalácia a servis

Najjednoduhšia inštalácia spomedzi všetkých druhov tepelných čerpadiel je práve typ vzduch/voda v prevedení monoblok, kedy pre inštaláciu nie je nutné manipulovať s chladivom tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo sa zapája podobne ako elektrokotol. Tento spôsob si nevyžaduje žiadnu zložitú operáciu a jeho údržba dokáže byť rýchla a bez problémová, pripája sa len hydraulický okruh. Komponenty v zariadeniach sú veľmi jednoducho a prehľadne konštruované, čo si vyžaduje minimálnu náročnosť pri prípadnú údržbu a servis. Servisný technik pri inštalácií nemusí mať oprávnenie ani skúšky s manipuláciou a so skladovaním chladív.

 

Split a monoblok

V type split sa nachádza chladivo vo vonkajšej aj vo vnútornej jednotke, pričom pri inštalácií zariadenia inštalatér vykonáva prepojenie medzi týmito jednotkami a tak manipuluje s chladiacim okruhom a jeho náplňou. Pri type monoblok sa celý chladiaci okruh aj s chladivom nachádza vo vonkajšej jednotke. Výstup z vonkajšej jednotky je len vykurovacia/chladiaca voda. Z toho dôvodu inštalatér monoblokového tepelného čerpadla neprichádza do kontaktu s uzavretým chladiacim okruhom zariadenia a tým pádom nemusí vlastniť oprávnenie pre manipuláciu a skladovanie chladiva.

tepelne-cerpadlo-vzduch-voda-schema-1  tepelne-cerpadlo-vzduch-voda-schema-2 
Legenda:
  1. Kondenzátor
  2. Výparník

Schématicke znázornenie verzie monoblok v rodinnom dome.
Chladivo sa nachádza len vo vonkajšej jednotke.

Legenda:
  1. Kondenzátor
  2. Výparník

Schématicke znázornenie verzie split v rodinnom dome.
Chladivo sa nachádza vo vnútornej jednotke.

 Tepelné čerpadlo je ideálne riešenie pre moderné novostavby s energetickou triedou A0. Treba však spomenúť že vysoká sezónna energetická účinnosť vykurovania A+++, ušetri náklady aj pre zrekonštruované domy. Systém tepelného čerpadla vzduch/voda je investične menej náročný ako iné systémy tepelných čerpadiel (napr. voda/voda, zem/ voda).

tepelne-cerpadlo-vzduch-voda-schema-3

 

Nízka hlučnosť a široký výber výkon


Moderné technológie prichádzajú s moduláciou výkonu a nízkou hlučnosťou. V interiéri je inštalovaná bezhlučná vnútorná hydrojednotka s dotykovým displejom pre jednoduché a veľmi intuitívne ovládanie celého systému. Všetky funkčné a pohyblivé časti zariadenia sú inštalované vo vonkajšej jednotke mimo obytnej časti domu. Na výber je široký výber tepelných čerpadiel o výkonoch 6, 9, 12, 15 a 19 kW. Vonkajšia jednotka Monoblok Tepelné čerpadlo sa skladá z vonkajšej a vnútornéj jednotky, vonkajšia jednotka monoblok v sebe krýva všetky potrebné komponenty čo uľahčuje inštaláciu a servis.

 

Možnosť SMART ovládania tepelného čerpadla cez mobilnú aplikáciu

Možnosť SMART ovládania tepelného čerpadla cez mobilnú aplikáciu

Tepelné čerpadlo možno ovládať na diaľku prostredníctvom WIFI


Zariadenie má jednoduché a veľmi intuitívne ovládanie prostredníctvom 5“ plne grafického dotykového displeja, ktorý okrem iného umožňuje riadenie dvoch ďalších teplotne nezávislých vykurovacích okruhov prostredníctvom ovládania zónového zmiešavacieho ventilu a obehového čerpadla. Čerpadlo je tiež možné ovládať aj diaľkovo cez internet prostredníctvom wifi modulu. Je tiež vybavené funkciou ekvitermickej regulácie, pričom svoj výkon na základe merania aktuálnej vonkajšej teploty adaptívne prispôsobuje aktuálnej potrebe vykurovaného priestoru.

Tepelné čerpadla sú navrhnuté len na vysoko ekologické chladivo R32, ktoré má minimálny dopad na ozónovú vrstvu zeme.

 

gwp

  GWP – Skratka pre potenciál globalného oteplovania je merítkom, koľko tepla v atmosfére zachytí skleníkový plyn v určitom časovom horizonte. Chladivo R32 znižuje GWP až o 75% oproti bežným chladivám. 

 

 

tepelne-cerpadlo

 

 

Tepelné čerpadlo - - zhrnutie

Celoročná prevádzka s možnosťou chladenia, vykurovania so stabilným výkonom aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách a prípravy TÚV v externom zásobníku. Vysoká sezónna energetická účinnosť vykurovania A+++, ušetri náklady aj pre zrekonštruované domy.

  • Vonkajšia jednotka Monoblok – Uľahčená inštalácia a servis
  • Jednoduché ovládanie a možnosť pripojenia na Internet
  • Vysoko ekologické chladivo R32
  • Vysoký koeficient výkonnosti COP
  • Nízka hlučnosť a široký výber výkonu od 6 do 19 kW

Toto všetko je dnes možné s najmodernejšou technológiou. Použitie tepelného čerpadla ponúka viacero výhod : Nízke prevádzkové náklady, jednoduché ovládanie, celoročná prevádzka, možnosť čerpania štátnej dotácie z programu zelená domácnostiam a sú vhodné pre takmer každý typ rodinného domu.

Nachádzaš sa tu: DESIGN TECHNOLOGY Tepelné čerpadlo