Požiarné klapky

poziarne klapky 140x140Požiarna klapka sa používa vo vzduchotechnických potrubiach a slúži na oddelenie požiarnych úsekov v prípade požiaru, čím sa zamedzí šírenie požiaru medzi susediacimi požiarnymi úsekmi. Za normálnych prevádzkových podmienok je požiarna klapka otvorená a v prípade požiaru sa zatvorí a expandovaním vypeniteľnej hmoty sa utesní proti prenikaniu ohňa a dymu.